Başkan'dan Mesaj
Kâinat, Cenab-ı Hakk’ın insanoğluna emanetidir. Bu kıymetli emanet, her anlamda güveni, istikrarı, hu­zuru ve barışı hak etmektedir. Hâlbuki bugün insanlık ema­nete hakkıyla riayet edemediği için küresel ölçekte bir güven bunalımı yaşamaktadır.
Âyet-i Kerime
"Biz emaneti göklere,yerküreye ve dağlara teklif ettik, ama onlar bunu yüklenmek istemediler,ondan korktular ve onu insan yüklendi..." (Ahzab  Sûresi, 33/72)
Hadîs-î Şerif
“Sana birşey emanet  eden kişiye emanetini (hakkını koruyarak) iade et. Sana hainlik edene sen hainlik etme.”  (Tirmizi,Büyü,38,Ebu Davud, Büyü,İcare,79)